Vezetőfejlesztés

TUDATOS VEZETŐFEJLESZTÉS Egy sikeres és örömteli szervezetért

A vezetők felkészültségén és motiváltságán áll vagy bukik minden. Rajtuk múlik, hogy munkatársaink és vevőink elkötelezettekké válnak-e vagy érdektelenné. Hogy céljainkat elérjük-e vagy messze elmaradunk tőlük. Hogy versenytársainkat legyőzzük-e vagy ők fognak bennünket legyőzni. Hogy sikeres lesz-e vállalkozásunk vagy elbukik.

Közel 20 éves sikeres vezetői, ezen belül 10 éves felsővezetői gyakorlati háttérrel rendelkezem. Legutolsó munkakörömben nemzetközi szintű kereskedelmi vezetőként 13 ország kereskedelmi vezetőinek valamint kereskedelmi folyamatainak fejlesztéséért feleltem egy skandináv vállalati kultúrát képviselő multinacionális cégnél. Ezt megelőzően ugyanennek a vállalatnak a magyar- és görögországi kereskedelmi folyamataiért és vezetői csapataiért voltam felelős. Szervezetünk 2017-ben elnyerte az AON Hewitt Legjobb Munkahelynek járó díjat a 250 és 1000 fő közötti cégek között.

Ennek a két évtizednek a vezetési tapasztalatát sűrítettem bele a “Tudatos vezetés egy sikeres és örömteli szervezetért” nevű vezetőfejlesztési programomba, mely rengeteg nélkülözhetetlen vezetői ismeretet, eszközt és tevékenységet tartalmaz, melyre egy sikerre éhes és a munkatársai elkötelezettségét célul kitűző vezetőnek szüksége lehet, kezdve a legfontosabb vezetői modellektől, a motiválás, a delegálás, a visszajelzés adása a teljesítményértékelés, a kiválasztás és a bevezetés folyamatain keresztül a leghatékonyabb, és általam 12 éven keresztül használt helyzetfüggő vezetés gyakorlati modelljéig. 

 

A PROGRAM CÉLJA:

Olyan emberközpontú és sikerorientált, tudatos vezetői attitűd kialakítása, valamint olyan magabiztosságot megalapozó tudás átadása, mely hosszútávra képes biztosítani egy vállalat, illetve a vállalat vezetőinek hatékonyságát, rugalmasságát és eredményességét.

 

a PROGRAM MODULJAINAK FELÉPÍTÉSE:

 •  TRÉNERI PREZENTÁCIÓ (ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATMEGOSZTÁS)
 •  RÉSZTVEVŐI TAPASZTALATCSERE ÉS NÉZŐPONTOK ÜTKÖZTETÉse
 •  AZ ADOTT TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VIDEÓBEJÁTSZÁSOK ÉS AZOK ELEMZÉSE
 •  EGYÉNI, PÁROS ÉS CSOPORTOS FELADATOK, GYAKORLATOK
 •  RÉSZTVEVŐI PREZENTÁCIÓK
 •  TRÉNERI ÉS RÉSZTVEVŐI VISSZAJELZÉSEK (A RÉSZTVEVŐK GYAKORLATOK ÉS  PREZENTÁCIÓK SORÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÉRŐL)
 •  GYAKORLATI ALKALMAZÁS MEGTERVEZÉSE, CÉLOK KITŰZÉSE 

 

Kik SZÁMÁRA hasznos a FEJLESZTÉSI PROGRAM?

 • VÁLLALATOKNAK, AHOL FELISMERTÉK, HOGY VEZETŐFEJLESZTÉSSEL MÉG TÖBBET LEHETNE KIHOZNI KÖZÉP- ÉS FELSŐVEZETŐIK KÉPESSÉGÉBŐL

 • VÁLLALATOKNAK, MELYEK SZERETNÉNEK MAGASABB MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉGET, ALACSONYABB FLUKTUÁCIÓT, MAGASABB VEVŐELÉGEDETTSÉGET, MAGASABB BEVÉTELT ÉS PROFITOT

 • VÁLLALKOZÓKNAK, AKIK MÁR ÉRZIK, HOGY SZERVEZETÜK VEZETÉSE TÖBB TUDÁST IGÉNYEL

 • VÁLLALKOZÓKNAK, AKIK SZINTET SZERETNÉNEK LÉPNI BEVÉTELBEN ÉS PROFITBAN IS

 • VÁLLALATOKNAK, AHOL A GYAKORNOKI-, KARRIERPROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ VEZETŐK MOST ISMERKEDNEK A VEZETÉS SZÉPSÉGEIVEL

 

A KÉPZÉSI PROGRAM MODULJAI

MODUL 1  

VEZETŐI ALAPISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK

 • MI A VEZETÉS? MILYEN KOMPETENCIÁKRA VAN SZÜKSÉGE EGY KIVÁLÓ VEZETŐNEK? – A VEZETŐI SZEREPKÖR MEGISMERÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE

 • MILYEN SZEREPEI VANNAK EGY VEZETŐNEK ÉS MELYEK A HOZZÁJUK KÖTHETŐ FELADATOK?

 • MELYEK A LEGFŐBB VEZETÉSELMÉLETI MODELLEK?

 • A SZOLGÁLÓ VEZETÉS, MINT AZ ELKÖTELEZETTSÉGET MEGALAPOZÓ VEZETŐI GYAKORLAT

MODUL 2  

FÓKUSZBAN AZ EMBER

 • ASSZERTÍV, AZAZ MEGOLDÁSKÖZPONTÚ KOMMUNIKÁCIÓ
 • HOGYAN ADJUNK ÉPÍTŐ VISSZAJELZÉST? – HATÉKONY VISSZAJELZÉSI MÓDOK
 • A KORSZERŰ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ RENDSZER: A CÉLKITŰZŐ MEGBESZÉLÉS
 • TOBORZÁSI, KIVÁLASZTÁSI, BEVEZETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI ALAPELVEK, FOLYAMATOK
 • HOGYAN MOTIVÁLJUNK? – 13+1 MOTIVÁCIÓS ESZKÖZ

MODUL 3  

FÓKUSZBAN A STRATÉGIA ÉS AZ EREDMÉNYEK 

 • HOGYAN TŰZZÜNK KI CÉLOKAT, MELYEK MEG IS VALÓSULNAK? – A SMART CÉLKITŰZŐ RENDSZER
 • HOGYAN ALAKÍTSUNK ki VÁLLALATI STRATÉGIÁt, ÉS HOGYAN BIZTOSÍTSUK A MEGVALÓSULÁST? – A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS FOLYAMATA
 • EREDMÉNYEK NYOMON KÖVETÉSE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA

MODUL 4

FÓKUSZBAN A HATÉKONYSÁG

 • HOGYAN HOZZUNK MEGFELELŐ DÖNTÉSEKET? – DÖNTÉSHOZATALI MÓDOK, ELŐNYÖK ÉS VESZÉLYEK
 • CSAPATON BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGTEREMTÉSE ÉS FENNTARTÁSA
 • SZERVEZETEN BELÜLI KONFLIKTUSOK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE
 • HOGYAN BIZTOSÍTSUK A MEGFELELŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁST A SZERVEZETBEN?

MODUL 5 

VEZETÉS FELSŐFOKON

 • A SZERVEZETI KULTÚRA SZEREPE EGY VÁLLALAT ÉLETÉBEN
 • MOTIVÁLÁS ÉS FEJLESZTÉS A VISELKEDÉSPROFILOK HASZNÁLATÁVAL
 • TUDATOS IDŐMENEDZSELÉS A KIEGYENSÚLYOZOTT MINDENNAPOKÉRT
 • HOGYAN TEREMTSÜNK FELHATALMAZÓ VÁLLALATI KÖRNYZETET? MIT TAKAR A FELHATALMAZÁS ÉS MIÉRT HASZNOS AZ EGY VEZETŐ SZÁMÁRA?

MODUL 6 

HELYZETFÜGGŐ VEZETÉS

 • MIT TAKAR ÉS MIÉRT HATÉKONY A HELYZETFÜGGŐ VEZETÉS HA MOTIVÁLÁSRÓL, FEJLESZTÉSRŐL ÉS IRÁNYÍTÁSRÓL VAN SZÓ?
 • MELYEK A MUNKATÁRSI FEJLETTSÉGI SZINTEK ÉS HOGYAN MÉRJÜK AZT FEL?
 • MI JELLEMZI A HELYZETFÜGGŐ VEZETŐ 4 FAJTA VEZETŐI STÍLUSÁT? MELYIK STÍLUS ESETÉBEN MIT ÉS HOGYAN TESZ A VEZETŐ?
 • HOGYAN  VÁLASSZUK KI A MUNKATÁRSUNKHOZ LEGINKÁBB PASSZOLÓ VEZETŐI STÍLUST?

 

MIÉRT az általam kidolgozott képzésI PROGRAMOt ÉRDEMES VÁLASZTANI?

Saját vezetői tapasztalatra és rengeteg, gyakorlatba ültetett elméleti tudásra épített, folyamatosan frissített komplex anyag, mely a szerződött vállalat igényére formálható, rugalmasan alakítható.

Évtizedes tapasztalat komoly elméleti tudást és a későbbi alkalmazást megalapozó gyakorlati feladatokat megfelelő arányban vegyítő tréningek tervezésében, kialakításában és vezetésében.

10 éves felsővezetői tapasztalat kereskedelmi vezetőként. Nemzetközi szintű kereskedelmi vezetőként stratégiai tervezés és megvalósítás egy több, mint 20 országban jelen lévő multinacionális vállalat HR és kereskedelmi folyamatai kapcsán.

Részvétel száznál több középvezető és több tucat felsővezető kiválasztásában, képzésében és fejlesztésében, hazai és nemzetközi szinten.

Éveken keresztül a vállalat legkiemelkedőbb eredményei a képzési programban megfogalmazott vezetői szemlélet és attitűd gyakorlatban való sikeres alkalmazásának köszönhetően.

2017-ben az AON Hewitt Legjobb Munkahelynek járó díj elnyerése a 250 és 1000 fő közötti cégek között alapvetően a képzési anyagban megfogalmazott vezetői szemlélet és attitűd gyakorlatban való sikeres alkalmazásának köszönhetően.