Vezetőfejlesztés

TUDATOS VEZETŐFEJLESZTÉS Egy sikeres és örömteli szervezetért

A vezetők felkészültségén és motiváltságán áll vagy bukik minden. Rajtuk múlik, hogy munkatársaink és vevőink elkötelezettekké válnak-e vagy érdektelenné. Hogy céljainkat elérjük-e vagy messze elmaradunk tőlük. Hogy versenytársainkat legyőzzük-e vagy ők fognak bennünket legyőzni. Hogy sikeres lesz-e vállalkozásunk vagy elbukik.

Közel 20 éves vezetői, ezen belül 10 éves kiemelkedően sikeres felsővezetői gyakorlati háttérrel rendelkezem. Legutolsó munkakörömben nemzetközi szintű kereskedelmi vezetőként 13 ország kereskedelmi folyamataiért feleltem egy skandináv multinacionális cégnél. Ezt megelőzően ugyanennek a vállalatnak a magyar- és görögországi kereskedelmi folyamataiért és vezetői csapataiért voltam felelős. Szervezetünk 2017-ben elnyerte az AON Hewitt Legjobb Munkahelynek járó díjat a 250 és 1000 fő közötti cégek között.

Ennek a két évtizednek a vezetési tapasztalatát sűrítettem bele a “Tudatos vezetés egy sikeres és örömteli szervezetért” nevű vezetőfejlesztési programomba, mely tartalmaz minden fontos vezetői ismeretet és tevékenységet, melyre egy sikerre éhes kiváló vezetőnek szüksége lehet, kezdve a legfontosabb vezetői modellektől és szerepektől a stratégiai megvalósításon keresztül a leghatékonyabb, és általam 12 éven keresztül használt helyzetfüggő vezetés gyakorlati modelljéig.

 

A PROGRAM CÉLJA:

Olyan emberközpontú és sikerorientált, tudatos vezetői attitűd kialakítása valamint olyan magabiztosságot megalapozó tudás átadása, mely hosszútávra képes biztosítani egy vállalat, illetve a vállalat vezetőinek hatékonyságát, rugalmasságát és eredményességét.

 

a PROGRAM MODULJAINAK FELÉPÍTÉSE:

 • TRÉNERI ELŐADÁS (ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATMEGOSZTÁS)
 • EGYÉNI ÉS CSOPORTOS GYAKORLATOK
 • RÉSZTVEVŐI PREZENTÁCIÓK
 • TRÉNERI ÉS RÉSZTVEVŐI VISSZAJELZÉSEK A RÉSZTVEVŐK GYAKORLATOK ÉS PREZENTÁCIÓK SORÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÉRŐL
 • GYAKORLATI ALKALMAZÁS MEGTERVEZÉSE

 

Kik SZÁMÁRA hasznos a FEJLESZTÉSI PROGRAM?

 • VÁLLALKOZÓKNAK, AKIK MÁR ÉRZIK, HOGY SZERVEZETÜK VEZETÉSE TÖBB TUDÁST IGÉNYEL

 • VÁLLALKOZÓKNAK, AKIK SZINTET SZERETNÉNEK LÉPNI BEVÉTELBEN ÉS PROFITBAN IS

 • VÁLLALATOKNAK, AHOL A GYAKORNOKI-, KARRIERPROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ VEZETŐK MOST ISMERKEDNEK A VEZETÉS SZÉPSÉGEIVEL

 • VÁLLALATOKNAK, AHOL FELISMERTÉK, HOGY VEZETŐFEJLESZTÉSSEL MÉG TÖBBET LEHETNE KIHOZNI KÖZÉP- ÉS FELSŐVEZETŐIK KÉPESSÉGÉBŐL

 • VÁLLALATOKNAK, MELYEK SZERETNÉNEK ALACSONYABB FLUKTUÁCIÓT, MAGASABB VEVŐELÉGEDETTSÉGET, MAGASABB BEVÉTELT ÉS PROFITOT

 

A KÉPZÉSI PROGRAM MODULJAI

MODUL 1  

VEZETŐI ALAPISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK

 • A VEZETŐI SZEREPKÖR MEGISMERÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE
 • A LEGFŐBB VEZETÉSELMÉLETI MODELLEK
 • A LEGFONTOSABB VEZETŐI SZEREPEK ÉS A HOZZÁJUK KÖTHETŐ FELADATOK
 • A SIKERES ÉS HATÉKONY VEZETŐ KÉSZSÉGEI

MODUL 2  

FÓKUSZBAN AZ EMBER

 • MEGOLDÁSKÖZPONTÚ KOMMUNIKÁCIÓ
 • NYOMONKÖVETÉS ÉS HATÉKONY VISSZAJELZÉS
 • TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS TOVÁBBFEJLESZTVE: A CÉLKITŰZŐ MEGBESZÉLÉS
 • TOBORZÁSI ÉS KIVÁLASZTÁSI ALAPELVEK, FOLYAMATOK
 • BEVEZETÉSI, KÉPZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI ALAPELVEK, FOLYAMATOK
 • UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
 • HATÉKONY MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK

MODUL 3  

FÓKUSZBAN A STRATÉGIA ÉS AZ EREDMÉNYEK 

 • STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS CÉLKITŰZÉS, SMART CÉLKITŰZÉSRENDSZER
 • A LÉPÉSEK KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
 • KOMMUNIKÁCIÓ  ÉS  KIVITELEZÉS
 • NYOMONKÖVETÉS ÉS FEEDBACK
 • ELEMZÉS ÉS KIÉRTÉKELÉS

MODUL 4

FÓKUSZBAN A HATÉKONYSÁG

 • DÖNTÉSHOZATALI MÓDOK TÍPUSAI, ELŐNYEI ÉS VESZÉLYEI
 • CSAPATON BELÜLI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGTEREMTÉSE ÉS FENNTARTÁSA
 • SZERVEZETEN BELÜLI KONFLIKTUSOK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE
 • SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

MODUL 5 

VEZETÉS FELSŐFOKON

 • A SZERVEZETI KULTÚRA SZEREPE EGY VÁLLALAT ÉLETÉBEN
 • A VISELKEDÉSPROFILOK ÉS AZOK HASZNÁLATA
 • TUDATOS IDŐMENEDZSELÉS A KIEGYENSÚLYOZOTT MINDENNAPOKÉRT
 • VEZETŐI SZEMLÉLETMÓD I: A FELHATALMAZÁS
 • VEZETŐI SZEMLÉLETMÓD II: A SZOLGÁLÓ VEZETÉS

MODUL 6 

HELYZETFÜGGŐ VEZETÉS

 • A MODELL ELMÉLETI HÁTTERE
 • A MUNKATÁRSI FEJLETTSÉGI SZINTEK MEGISMERÉSE
 • A VEZETŐI STÍLUSOK MEGISMERÉSE
 • FEJLETTSÉGI SZINTEK FELMÉRÉSE
 • MEGEGYEZÉS A VEZETŐI STÍLUS ALKALMAZÁSÁRÓL
 • TÚL- ÉS ALULMENEDZSELÉS KÖVETKEZMÉNYEI
 • A VISSZAESÉS KEZELÉSE

MIÉRT az általam kidolgozott képzésI PROGRAMOt ÉRDEMES VÁLASZTANI?

Saját vezetői tapasztalatra és rengeteg, gyakorlatba ültetett elméleti tudásra épített, folyamatosan frissített komplex anyag, mely a szerződött vállalat igényére formálható, rugalmasan alakítható.

Évtizedes tapasztalat komoly elméleti tudást és a későbbi alkalmazást megalapozó gyakorlati feladatokat megfelelő arányban vegyítő tréningek tervezésében, kialakításában és vezetésében.

10 éves felsővezetői tapasztalat kereskedelmi vezetőként. Nemzetközi szintű kereskedelmi vezetőként stratégiai tervezés és megvalósítás egy több, mint 20 országban jelen lévő multinacionális vállalat HR és kereskedelmi folyamatai kapcsán.

Részvétel száznál több középvezető és több tucat felsővezető kiválasztásában, képzésében és fejlesztésében, hazai és nemzetközi szinten.

Éveken keresztül a vállalat legkiemelkedőbb eredményei a képzési programban megfogalmazott vezetői szemlélet és attitűd gyakorlatban való sikeres alkalmazásának köszönhetően.

2017-ben az AON Hewitt Legjobb Munkahelynek járó díj elnyerése a 250 és 1000 fő közötti cégek között alapvetően a képzési anyagban megfogalmazott vezetői szemlélet és attitűd gyakorlatban való sikeres alkalmazásának köszönhetően.